Názov Common Rail v preklade znamená common – spoločné, rail – vedenie. To znamená, že Common Rail je systém priameho vstrekovania, kedy je nafta do vstrekovačov vedená pod veľmi vysokým tlakom tlakovým zásobníkom a elektronicky riadenými ventilmi pre vznetové motory. Palivo, ktoré je do valca vstrekované pod vysokým tlakom je lepšie rozprášené na jemnejšie čiastočky. Vďaka tomu vytvára lepšie horľavú zmes. Elektronické riadenie ventilov umožňuje rozdeliť palivo počas vstrekovania na viac dávok za jeden pracovný cyklus. Spojením týchto výhod dosahujeme vyšší výkon, vyšší točivý moment, vyššiu účinnosť motora, nižšiu spotrebu, nižšiu hlučnosť a nižšie emisie.

.


Rozdiel medzi bežným systémom a systémom Common Rail

Vstrekovač

V bežných systémoch sa palivo vedie z palivovej nádrže, cez nízkotlakové potrubie a jemný čistič paliva do vysokotlakových čerpadiel a z nich vysokotlakovým potrubím ide priamo do vstrekovača. Dosiahnutý vstrekovací tlak je od 600 do 1200 barov. Zatiaľ čo v Common Rail systéme je palivo vedené z palivovej nádrže nízkotlakým elektrickým čerpadlom (3bar) cez filter do vysokotlakého čerpadla. Vysokotlaké čerpadlo reguluje tlak od 300 do 2000 barov v závislosti od zaťaženia motora. Z neho je vedený tlak do vstrekovača cez zásobník tlaku – rail. U Common Rail je vysokotlakové čerpadlo len jedno a zvyčajne je trojpiestové. Vstrekovače sú riadené elektrickým impulzom z riadiacej jednotky motora.

Common Rail systém je obľúbenejší  v čoraz väčšom počte automobilov. Je to celosvetovo najrozšírenejší systém vysokotlakového priameho vstrekovania nafty. Používa sa aj v nákladných autách. Medzi prvých výrobcov tohto systému patrí firma MAN. Dnes už vyrábajú systémy Common Rail spoločnosti Denso, Bosch, Delphi, a Siemens - VDO.
Prvý prototyp Common Rail systému vznikol už koncom 60.tych rokov keď ho vyvinul Švajčiar Robert Huber. Prvé modely osobných automobilov vybavených týmto systémom však prišli na trh až v roku 1997.

Commom Rail systém sa skladá z troch funkčných a priestorových oddelených častí:

- Vysokotlakové čerpadlo - vytvára potrebný tlak pre vstrekovanie
- Rozvodové vedenie vstrekovača paliva – slúži ako sklad tlaku
- Injektory k rozvodnému vedeniu vstrekovača – „dávkujú“ palivo

Za nevýhodu systému Common Rail sa často považuje jeho nízka životnosť. Vo všeobecnosti sa doporučuje vstrekovacie dýzy meniť po 100 000 najazdených kilometroch a celé vstrekovače po 200 000 km. Životnosť vstrekovačov sa však vo veľkej miere dá ovplyvniť starostlivosťou o palivovú sústavu (pravidelná výmena palivového filtra, používanie aditív do nafty, používanie kvalitnej nafty z minimálnym množstvom biozložky). Pri správnej údržbe a starostlivosti o auto sa Common Rail vstrekovače môžu vzácne „dožiť“ aj 300 000 najazdených kilometrov.